top of page

Integritetspolicy & Cookies 

ÅNGERRÄTT

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida. 
 
Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in? 
 
Roslags Deli AB, Org 559106-4422, Box 320 56, 12611 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övriga kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa. 
 
Var lagras dina personuppgifter? 
 
Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”), som t ex: sökverktyg och besöksstatistik. Behandlingen av dessa uppgifter hos IT-leverantören är på uppdrag av oss och är i det fall en nödvändighet för att kunna tillhandahålla kvalitativa och tillförlitliga tjänst(er) åt dig. 
 
Vad för slags personuppgifter samlar vi in? 
 
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på Roslagsdeli.se, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till Roslagsdeli.se kan till exempel omfatta kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post, adress, telefonnummer) och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag. 
 
Hur använder vi dina personuppgifter? 
 
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål: 
 
• Vid bearbetning av beställningar och returer 
• Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans 
• Vid korrespondens om frågor och övriga information 
• Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick 
• Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information 
• Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online 
• Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar 
• Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden. 
• Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida 
 
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. 
 
Vilka är dina rättigheter? 
 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan. 
 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 
 
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. 
 
Roslagsdeli.se vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. 

bottom of page